top of page
Sunny Side Up 5000px (transparent).png

Coral Series #2: ปะการังฟอกขาว เราจะทำอะไรได้บ้าง

#KAANICoralSeries EP.2 ปะการังก็เครียดเป็น! แล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะ


ความเดิมตอนที่แล้ว ปะการังเป็นสัตว์ ไม่ใช่พืช วันนี้จะมาเล่าต่อว่าปะการังก็เครียดเป็น และความเครียดนี้เองที่นำไปสู่สภาวะฟอกขาว ที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลก และจะส่งผลกระทบมาถึงมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


รู้หรือไม่... ปะการังก็เครียดเป็น! และความเครียดนี้เองที่นำไปสู่สภาวะฟอกขาว เนื่องจากปะการังจะสลัดสาหร่ายซูแซนเทลลีที่อยู่ในเนื้อเยื่อออกไป จนเหลือเพียงโครงหินปูนสีขาว


สาหร่ายซูแซลเทลลีนั้นเป็นทั้งผู้ผลิตอาหาร ให้สีสัน และเร่งการสร้างหินปูนให้ปะการัง เมื่อสาหร่ายซูแซนเทลลีหายไป ปะการังจะมีสีซีดจางลง ขาดสารอาหาร ไม่มีสาหร่ายในเนื้อเยื่อ เผยให้เห็นโครงสร้างหินปูนภายในที่เป็นสีขาว จนเรียกกันว่าปรากฎการณ์ฟอกขาวอะไรทำให้ปะการังฟอกขาวได้บ้าง?

ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหวมาก เมื่อสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันที มีปัจจัยมากมายที่ทำให้ปะการังเครียด เช่น อุณหภูมิของน้ำทะเล ความเค็มของน้ำทะเล ตะกอนที่พัดพามากับน้ำจืด รวมไปถึงสารเคมีและมลพิษต่างๆ จากกิจกรรมของมนุษย์โดยตรง


เมื่อปะการังฟอกขาวจะเกิดอะไรขึ้น?

แนวปะการังเป็นทั้งที่อยู่อาศัย แหล่งอนุบาล แหล่งอาหาร แหล่งกำเนิดชีวิต แหล่งหลบภัย ของสัตว์หลายพันชนิดใต้ทะเล นับว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายมากแหล่งหนึ่งของโลก การที่ปะการังฟอกขาว และตายไป จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศใต้ทะเล ทั้งกุ้ง หอย ปู หมึก ปลา ที่อาศัยบริเวณนั้น รวมไปถึงปลาและสัตว์ใหญ่ขึ้นที่หากินตามแนวปะการังโลกบนบกและใต้น้ำ มีความเชื่อมโยงกันมากกว่าที่หลายคนอาจนึก

คำพูดว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” อธิบายสถานการณ์นี้ได้ดีมาก เมื่อปะการังหายไป ระบบนิเวศใต้ทะเลจะแปรปรวน ความสมดุลขาดสะบั้น สิ่งมีชีวิตบางชนิดขยายพันธุ์รวดเร็วขึ้นเนื่องจากผู้ล่าลดน้อยลง ในขณะที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดลดลงอย่างน่าใจหาย สิ่งมีชีวิตนับล้านจะได้รับผลกระทบรวมถึงมนุษย์ด้วย อาหารจากทะเลจะลดฮวบ แนวชะลอคลื่นธรรมชาติจะหายไป ชาวประมงจะหมดหนทางทำกิน แหล่งท่องเที่ยวทั้งริมหาดและใต้ทะเลจะไร้ชีวิต เศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวจะต้องชะงัก รายได้ของประเทศจะถดถอยลงไปอย่างกู่ไม่กลับแล้วเราจะทำอะไรได้บ้าง?


เราทุกคนมีส่วนช่วยให้ปะการังอยู่รอดต่อไปได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

หันมานึกถึงกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตว่ามีส่วนไหนที่เป็นการเร่งภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปรับพฤติกรรมเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน ลดการใช้พลาสติกแบบ single use แยกขยะ ใช้ของซ้ำๆ


สนับสนุนธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างแรงกดดันให้ภาคธุรกิจหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ก็ต้องรู้เท่าทันไม่ให้บางธุรกิจเอาแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมมาหากินแบบไม่จริงใจ


รวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทำมาเพื่อเป็นตัวเลือกใหม่ ให้เราได้ใช้ชีวิตง่ายเหมือนเดิมโดยไม่ทำร้ายโลก ทุกวันนี้มีตัวอย่างมากมายต้ังแต่สินค้ารีฟิล cotton buds ก้านกระดาษ ยาสีฟันแบบเม็ด ผ้าอนามัยย่อยสลายได้ ครีมกันแดดที่ไม่ทำร้ายปะการัง

รู้อย่างนี้แล้วไปเที่ยวครั้งหน้าอย่าลืมพก ครีมกันแดดคานิ KAANI ติดกระเป๋าไปด้วยนะ


Comments


bottom of page